Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femić,dipl.inž.

elektronskidnevnik.rs

Elektronski dnevnik

Tehničko-poljoprivredna škola je prva škola u našoj opštini koja je počela sa metodom elektronskog praćenja i izveštavanja roditelja o ocenama, uspehu i vladanju njihove dece. Roditelji, zahvaljujući samo jednom kliku, mogu da vide raspored časova, kompletne izostanke i sve ocene svog deteta. Roditelji dobijaju i sms obaveštenja. U poruci pored ocene iz svakog predmeta, stoji i broj neopravdanih, opravdanih i nerešenih izostanaka kao i eventualne kazne i ukori. Elektronskom dnevniku roditelji mogu da pristupe i onlajn. Koristeći odgovarajuće korisničko ime i lozinku, roditelji su u mogućnosti da u svakom trenutku provere vladanje i uspeh svog deteta u školi.

 

 

<div align="center"></div>
PRIJAVA NA ELEKTRONSKI DNEVNIK ZA RODITELJE
MATIČNI BROJ
PIN KOD

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA ELEKTRONSKI DNEVNIK ZA PROFESORE
KORISNIK
LOZINKA