NaŠa lokacija

 • TEHNIČKO-POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

  DIREKTOR

  Alen Tahirović

  direktor.tpss@gmail.com

  alentahirovic@tpssjenica.com

   

  Save Kovačevića 15

  36310 Sjenica

   

   

   

   

uprava

 


 

PEDAGOG
Selda Selmanović

 

seldaselmanovic@

tpssjenica.com

 

SEKRETAR

Salahudin Kugić

 

RAČUNOVOĐA

Radmila Grebović

 

BLAGAJNIK

Mila Vasojević

 

tssjenica@

gmail.com